Med anledning av rådande situation har vi inom tandvården nu fått nya direktiv för att bidra till att stoppa smittspridningen men samtidigt kunna arbeta för att hjälpa våra patienter:

Patienter med symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, snuva, feber och halsont, bör avstå från planerad behandling och vid behov kontakta 1177 eller vårdcentralen per telefon eller digitalt för rådgivning. Det gäller även lindriga symptom.

Patienter bör inte besöka en vårdmottagning om de har dessa symptom.

Patienter kan också kontakta det nationella informations numret 113 13 för information om coronaviruset. De svarar på frågor som inte är symptomrelaterade.

Patienter som de senaste veckorna har vistats utomlands bör avstå behandling i 14 dagar efter hemkomst.

Inom tandvården ska vi ta hand om våra patienter på ett betryggande vis. Friska patienter kan behandlas som vanligt oavsett ålder.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att invånare i Sverige som är över 75 år stannar inomhus i största möjliga mån.

Som riskpatient räknas patienter med underliggande sjukdomar såsom nedan och patienter i hög ålder ( 75 + ) i kombination med underliggande sjukdomar såsom:

cancersjukdom,

hjärt-och kärlsjukdom,

lungsjukdom, inklusive astma och KOL,

diabetes,

svårinställt högt blodtryck.

 

Webbokning

Tyvärr så har vi tillsvidare stängt vår webokning, detta p.g.a direktiv från Praktikertjänst

Därför ber vi alla patienter gamla som nya att antingen kontakta oss per mejl eller per telefon.

Sist vill vi informera er att vi kommer att ha öppet som vanligt och följa folkhälsomyndigheternas rekommendation.

 

Ta hand om er och varandra!

Med vänlig hälsning / Teamet på Prima Tandvård