Ta hand om varandra och era tänder !!  

Nu gäller nya allmänna råd kring Covid-19:

  • Vårdbesök omfattas inte av rådet att undvika närkontakt. Skjut därför inte upp ditt tandläkare eller Hygienist besök om du är symptomfri.
  • Det är viktigt att underhålla tänderna då munhälsan påverkar din allmänna hälsa och ditt välmående.
  • vi håller strikta hygienrutiner för att du ska känna dig säker när du besöker oss.

Välkomna!