Ekonomi

Välkommen att höra av dig för information om våra prisuppgifter. Vårt telefonnummer 08-591 219 50.

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla som anses vara bosatta i Sverige enligt Socialförsäkringsbalken har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år man fyller 20 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige, men inte anses vara som bosatta enligt socialförsäkringsbalken. Även personer som arbetar eller studerar i Sverige och är bosatta i andra länder kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.

Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.

Nytt bidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidraget beror på patientens ålder

Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.

Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.

Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får det också användas för andra åtgärder. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

Ersättning från högkostnadsskyddet

Om en patient väljer att använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en behandling dras bidraget av vid beräkningen av eventuell ersättning från högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd i tandvårdsstödet

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Referenspriset fastställs av staten. Men tandläkaren är inte bunden av referenspriset utan kan ta ut ett pris som är högre eller lägre.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Eftersom patienten får ersättning för 85 procent av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger 15 000 kronor kan det ibland vara fördelaktigt att börja en ny period i högkostnads­skyddet innan den förra är slut. På så sätt kan man genom att låta göra fler dyra åtgärder under samma period komma upp i kostnader som överstiger 15 000 kronor. Därmed behöver patienten betala en mindre del av kostnaderna själv.

Tandvårdsbidrag

Om patienten väljer att använda det allmänna eller det särskilda tandvårdsbidraget för att betala en del av kostnaden för en behandling dras bidraget av vid beräkningen av eventuell ersättning från högkostnadsskyddet.

”Idag råder fri prissättning på tandvård i Sverige vilket innebär att vårdgivaren sätter ett pris som de anser behövs för att deras verksamhet.

I samband med det nya försäkringssystemet införde man en referensprislista där man gjorde en bedömning av vad som är rimligt att betala för olika behandlingar. Fördelen med referenspriset är att det ska vara enkelt för dig som patient att jämföra priser mellan olika vårdgivare. Det är viktigt att som patient komma ihåg att tandvård är som allt annat och du får det du betalar för. Vi har hos oss på Prima tandvård valt att lägga oss kring referenspriset då vi anser att den är en ganska rimlig prissättning. Vissa åtgärder har vi valt att ligga lite över och vissa åtgärder lite under. Nedan följer priser på de vanligaste åtgärderna. ”