Hitta hit

Adress: Nymärsta gränd 6, 2 tr, 195 24 Märsta

Länk: Google Maps
Länk: GPS-koordinater

Du hittar oss i Märsta centrum.
Antalet bussförbindelser är många. Kliv av på Nymärstagatan.
Väl avstigen från bussen, promenerar du mot Märsta centrum och hittar oss kort därefter på vänster sida (se pilen).