Om företaget

Prima tandvård + Praktikertjänst

Prima tandvård är ett företag inom Praktikertjänst vilket är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård. Praktikertjänsts affärsidé, visioner och värderingar delas av Prima tandvård.

Affärsidé:

Vi ger patienten bästa omhändertagande genom att i samverkan driva och utveckla en småskalig och nära tandvård och hälso- och sjukvård.

• Yrkesskicklighet, erfarenhet och en god entreprenörsanda gör att patienten, medarbetaren och kunden känner förtroende och trygghet
• Ägarna arbetar själva med vård i företaget

Vision:

Passion för livet.

Våra värdeord:

Nytänkande och entreprenörsanda.

Drivkraften att utveckla vår verksamhet, att ständigt hitta bättre lösningar och att samverka skapar förutsättningar för innovation, lärande och personlig utveckling. Vi hämtar vår inspiration från småskalighet och entreprenörsanda.

Omtanke och engagemang:

I alla våra möten visar vi respekt, värme, lyhördhet och serviceanda. Vårt engagemang är för patientens bästa.

Förtroende och kvalitet:

Vi bedriver vård med hög yrkesskicklighet för att utveckla och behålla förtroendefulla och långsiktiga relationer. Vår professionalism lägger grunden för pålitlighet och trovärdighet.