Mycket viktigt information gällande enkel hand hygien: