Allmänna Tandvårdsbidraget

Du vet väl om att det allmänna tandvårdsbidraget höjdes i juli år 2017 från 150 till 300 kronor per år för personer i åldern 65-74?

Uppdaterad lista gällande det allmänna tandvårdsbidraget:
22-29 år: 300 kronor per år
30-64 år: 150 kronor per år
Över 65 år: 300 kronor per år

Du kan läsa mer om tandvårdsstödet under fliken ” Vanliga Frågor” och ”ekonomi”.