VIKTIGT!!

Tandvårdsbidraget höjs från och med 2018-04-15

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs med 100 procent nästa år enligt regeringens budgetproposition!!

Tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 22 och 29 år och alla 65 år eller äldre.

För folk mellan 30 och 64 år höjs tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per år.

Förhöjningen väntas gälla från den 15 april 2018.

Läs mer på www.regeringen.se.