Regel för bokningar

Senast 24 timmar innan bokad / planerad besök kan man göra en ombokning eller avbokning. Avbokningar efter det debiteras!

Uteblivande från bokad / planerad tid debiteras ALLTID!!