http://www.tandlakartidningen.se/forskning/svenskar-har-flest-egna-tander-i-europa/